MOLDEX3D като интегрирано CAD приложение

Конвертирането на CAD модела може да стане от:IGES, STEP, ACIS, PARASOLID, CATIA, Pro/Engineer, Unigraphics, SolidWorks, AutoCAD, STL. Заедно с Moldex 3D се доставя и CAD Rhiniceros, с която могат да се отварят всички познати CAD формати, които след това се прехвърлят в Moldex 3D.

След създаване на мрежата, моделите могат да се прехвърлят в ANSYS, HyperMesh, FEMAP, IDEAS, MSC.Nastran, Pro/Engineer и от ANSYS Hypermesh I-DEAS MSC.Patran Pro/Engineer.