Курсове за обучение на Мoldex3D

За начинаещи потребители на MOLDEX 3D, Наусаd Engineering препоръчва посещението на двудневния семинар: „Основи на симулации с MOLDEX 3D“ - организиран от Наусаd Engineering. За напреднали потребители се организират индивидуални курсове.

След успешно завършване на обучението Наусаd Engineering ще бъде Ваш доверен партньор, към когото ще можете да се обърнете, за въпроси или консултации при установявяне на нужния подход на работа в настоящия Ви проект.