Каква технология ползва MOLDEX 3D?

Moldex3D е съвременен CAE продукт от най-висок клас. CAE е събирателно понятие за програмни решения и приложението на числени математически методи за решаване на задачи в механиката и за симулация на физични процеси. CAE  способства ускоряването на процесите на иновации в индустрията чрез възможностите си за предварително прогнозиране на характеристиките на бъдещи изделия.

В основата на симулацията на процеса на запълване на формообразуващи инструменти използвана и в Moldex3D са залегнали научни методи на термо-флуидната динамика за анализ на протичането на разтопeната пластмаса в кухинити на шприцформите, както и теорията на метода на крайните елементи (FEM), който се ползва масово и от програмите за якостни изчисления. В ядрото на Moldex 3D е залегнал един от най-мощните алгоритми за омрежване в този клас, за който практически няма ограничения породени от сложността на геометрията на детайла. Програмните алгоритми на Moldex 3D позволяват работи с 2D и 3D мрежи. 3D мрежите използват метода HPFVM (High- Performance Finite Volume Method). Тези алгоритми за омрежване позволява значително да се съкрати времето за подготовка на 3D модела (Preprocessing). Възможно е и бързо омрежване на базата на STL файлове.