Функционалност и продуктови линии на МOLDEX 3D

Moldex 3D/Solid
Moldex 3D/Solid е програмно решение за анализ на детайли със сложни форми, дебели стени или резки преходи в дебелината на сечението. Откроява се с висока точност на резултатите. Отделните дисциплини са разделени в следните модули Solid-Flow Solid-Pack Solid-Cool Solid-Warp Solid-Fiber Solid-MCM Solid-RIM Solid-I2 Solid-Optics Solid-Viscoelasticity Solid-IC Package

 

 

Moldex 3D/Shell
Moldex3D/Shell се използва за детайли с конвенционална форма и залага на използването на технологията Fast Finite Element Method (FFEM) базирана на 2,5D мрежа, което съкращава времето за пресмятане и дава възможност за провеждане на повече експерименти с промяна на параметрите на процеса.

 

 

 

Moldex 3D/eDesign
eDesign дава възможност за бърз анализ на процеса на шприцване на Вашия детайл. Интелигентният алгоритъм за омрежване на eDesign освобождава конструктора от задачата да задава параметрите на мрежата за различните области на детайла и така спестява ценно време. eDesign има лесна за научаване и употреба работна среда, но ползва същите алгоритми за пресмятане, както и Moldex 3D/Solid. Обичайно eDesign се използва за първоначален анализ на конструкцията. След установяване им детайлите на конструкцията и параметрите на процеса на шприцване се оптимизират с Moldex 3D/Shell и Moldex 3D/Solid.