Kакво е МOLDEX 3D?

MOLDEX 3D e продукт от най-висок клас за анализ и симулация на процеса на матричното запълване на шприцформи за пластмасови детайли. MOLDEX 3D притежава набор от инструменти нужни за разработка и оптимизация на Вашето изделие от пластма. Използвайки големите възможности на Moldex 3D за предварително прогнозиране и анализ на планувания процес на производство постигате за кратък период от време максимално качество на Вашето крайно изделие. Програмите за симулация на запълване играят все по-важна роля в процеса на разработка на пластмасови изделия във всички водещи производители в автомобилната промишленост, както и производители на стоки за бита с високи изисквания за качество и ниска себестойност на крайното изделие.